La carta

Veure la Carta del Restaurant

Ara també

T’ho preparem per emportar

Comandes 93 310 10 06

Dill - Div de 10h. - 15h. | Dis/Diu/Fest. De 10h. - 13h.