Navalles Gallegues o de Sant Carles

Navalles a la planxa. Molt gustoses.