Orella de frare

Un clàssic. Dolç i cruixent.

Batejada amb anís sec de Rute, sempre que el client vulgui, és clar.